Regulamin

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy dostępny w domenie prowadzony jest przez firmę MARK IT Agency Katarzyna Markiewicz z siedzibą w Poznaniu, prowadzoną na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP 7831756431, REGON 366895855.

2. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady sprzedaży w sklepie internetowym dostępnym pod adresem www.youngstarsdance.pl

3. Podstawową działalnością firmy MARK IT Agency Katarzyna Markiewicz jest prowadzenie kursów tanecznych sprzedaż biletów za pośrednictwem sklepu internetowego.

4. Podstawowe pojęcia:

Sprzedawca – MARK IT Agency Katarzyna Markiewicz

Sklep internetowy – sklep działający w domenie www.youngstarsdance.pl

Kupujący – strona dokonująca zakupu w sklepie internetowym

5. Kupujący może dokonywać zakupów w sklepie internetowym za pośrednictwem urządzeń posiadających dostęp do sieci Internet, skrzynki e-mail oraz aplikacji umożliwiającej wyświetlanie stron www.

6. Przedmiotem sprzedaży mogą być wszystkie produkty dostępne w sklepie internetowym dostępnym w domenie w momencie jego przeglądania.

7. Wszystkie prezentowane w sklepie internetowym ceny podane są w polskich złotych i są cenami netto na podstawie artykułu 113.1

Art. 113.1. Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

8. Kupujący wypełniając formularz zakupu dostępny na stronie składa ofertę kupna określonego towaru prezentowanego przez Sklep.

Składanie zamówień

1. Zamówienia poprzez sklep internetowy można składać przez 24 godziny na dobę, poprzez wypełnienie dostępnego formularza zamówień.

2. Składanie zamówień odbywa się poprzez dodanie wybranego towaru do koszyka dostępnego na stronie sklepu internetowego, a następnie wypełnienie formularza, gdzie należy wskazać:

a) Dane adresowe niezbędne do zakończenia transakcji

b) Dane dotyczące wybranej formy płatności

3. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą szczegóły zakupu.

4. Aby złożyć zamówienie, nie jest konieczna rejestracja w sklepie internetowym.

5. Aby złożyć zamówienie, konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia.

6. W przypadku anulowania zamówienia Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu środków pieniężnych na rachunek Kupującego w terminie do 7 dni od daty zakupu.

7. W sklepie internetowym YOUNG STARS DANCE dostępna jest 1 forma płatności:

a)Przelew bankowy na rachunek sprzedawcy – realizacja zamówienia dokonywana jest po zaksięgowaniu pieniędzy na rachunku sprzedawcy

Dane do przelewu:

MARK IT Agency Katarzyna Markiewicz

ul. Adama Tomaszewskiego 7

60-692 Poznań

19 1050 1520 1000 0091 1770 0949

b) Przelewem lub kartą płatniczą za pośrednictwem usług przelewy24.pl

Realizacja zamówień

1. Realizacja transakcji następuje wyłącznie w przypadku podania w formularzu zamówienia prawdziwych danych osobowych i kontaktowych.

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Kupującym, jeżeli wystąpi jakakolwiek nieścisłość w podanych w formularzu zamówienia danych, uniemożliwiająca realizację zamówienia. Jeżeli kontakt nie zostanie zrealizowany z winy Kupującego w ciągu 7 dni od daty zakupu, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulacji zamówienia.

3. Odbiór osobisty realizowany jest po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru.

4. Jeżeli realizacja zamówienia nie nastąpi do 14 dni od dnia złożenia zamówienia, Kupujący może żądać zwrotu pieniędzy lub wymiany towaru na inny obecnie dostępny produkt w tej samej cenie. Kupujący może jednocześnie wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia.

5. Jeżeli Kupujący za pośrednictwem formularza zamówienia wyrazi chęć otrzymania faktury, otrzyma ją wraz z dostarczonym towarem. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wystawiania faktury bez podpisu Kupującego.

6. Każdorazowo Klient może sprawdzić status swojego zamówienia poprzez Kontakt telefoniczny ze Sprzedającym.

Odstąpienie od umowy.

Konsument może w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia dostawy towaru, odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie może również zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt.markit@gmail.com

W przypadku odstąpienia od umowy koszt dostarczenia zwracanego towaru do Sprzedawcy ponosi Klient.

Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży.

Sprzedawca dokonuje zwrotu wszystkich dokonanych płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy do wysokości kosztów przesyłki, w ciągu 14 dni od daty otrzymania zwrotu towaru na konto bankowe wskazane przez Klienta. Jeśli Klient zwraca jedynie część zakupionych produktów wówczas otrzymuje zwrot płatności za te produkty oraz zwrot kosztów przesyłki proporcjonalnie do wartości całego zamówienia.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje klientowi w przypadku, gdy przedmiotem umowy sprzedaży są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

MARK IT Agency Katarzyna Markiewicz

ul. Adama Tomaszewskiego 7

60-692 Poznań

kontakt.markit@gmail.com

tel. 886554265 lub 725140232

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

Procedura reklamacji towarów zakupionych za pośrednictwem sklepu internetowego youngstarsdance.pl. Prosimy nadsyłać jakiekolwiek reklamacje na adres kontakt.markit@gmail.com lub kontaktować się z numerem 886554265 lub 725140232 pn-pt 9:00- 16:00 so. 10:00-17:00. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni.